Pogoji in določila

Pogoji in določila

Splošni pogoji - veljajo od 1.1.2023

Vsa pogodbena razmerja med prodajalcem in kupcem so sklenjena v skladu s pravom Slovaške republike.

Če je potrošnik pogodbena stranka, pravna razmerja, ki niso urejena s splošnimi pogoji, urejajo Zakon št. 40/1964 Coll., Civilni zakonik s spremembami, Zakon št. 250/2007 Coll. o varstvu potrošnikov in o spremembah Zakona Državnega sveta Slovaške republike št. 372/1990 Coll. o prekrških s spremembami ter Zakon št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov prodajalca, ter o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

Če je pogodbena stranka podjetnik, pravna razmerja, ki niso urejena s pogoji, ureja Zakon št. 513/1991 Coll., trgovinski zakonik, kakor je bil spremenjen.

Ti splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti strank, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem, ki je HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, matična številka: 50739972, vpisan v poslovni register Okrožnega sodišča v Prešovu, vložna številka 25592/P, oddelek: Sro., ID za DDV: 2120464874, plačnik DDV (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) in kupec, katere predmet je nakup in prodaja blaga na spletnem mestu prodajalčeve e-trgovine.

Upravljavec spletne trgovine in prodajalec je podjetje:

HillVital s.r.o.

ID NO: 50739972

DDV: 2120464874

Številka DDV: SK2022578404 v skladu s §4

Sedež podjetja: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad

Nadzorni organ: Inšpektorat SOI za Prešovsko regijo

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Oddelek za nadzor in pravni oddelek

tel. 051/7721 597 faks 051/7721 596

www.soi.sk

Številke bančnih računov:

EUR Valuta:

Banka Fio: 2501188370/8330

IBAN: SK8083300000002501188370, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 • Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki stopi v stik s prodajalcem z namenom nakupa blaga, ki ga ponuja prodajalec, ali blaga, vključenega v prodajalčevo ponudbo.
 • Z uporabo spletnih strani spletne trgovine in izpolnitvijo obrazca za naročilo se kupec strinja s temi pogoji in izjavlja, da jih je temeljito prebral. Potrjuje tudi obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in v skladu z določbami Zakona 18/2018 z dne 29. novembra 2017 o varstvu osebnih podatkov ter o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.
 • Prodajalec si pridržuje pravico, da enostransko spremeni te pogoje brez obvestila kupcu. Vsaka sprememba mora biti v skladu z zakonodajo Slovaške republike.
 • Aktualna veljavna različica splošnih pogojev je objavljena na prodajalčevem spletnem mestu.

 

NAROČANJE BLAGA

 • Kupec lahko blago naroči na naslednji način:

- prek spletne strani,

- po elektronski pošti na naslov info@hillvital.online.

Z oddajo naročila se kupec strinja, da bo sprejel naročeno blago in plačal dogovorjeno ceno za blago (ki je prav tako potrjena pred oddajo naročila). Kupec se zaveda, da pošiljanje naročila prodajalcu šteje kot predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe, ti splošni pogoji pa so zavezujoči del kupoprodajne pogodbe.

Prodajalec bo prejeto naročilo potrdil po e-pošti v 24 urah med delovnimi dnevi. S potrditvijo naročila prodajalec sprejme kupčev predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Vsa potrjena naročila so za obe stranki zavezujoča.

Prodajalec se zavezuje, da bo dobavil pravilno vrsto in količino blaga, ki ga je naročil kupec, po dogovorjeni ceni.

Kupec lahko prekliče naročilo, oddano prek spletnega mesta, najkasneje do takrat, ko ima naročilo status "NEPREJETO". Kupec lahko kadar koli preveri status obdelave naročila na spletni strani pod "Moj račun" in "Vaši podatki/naročilo". Kupec lahko naročilo prekliče po telefonu ali elektronski pošti. V primeru pisnega naročila ga lahko kupec prekliče najpozneje ob potrditvi prejema naročila po telefonu. Po preverjanju, ali so izpolnjeni pogoji za preklic, bo prodajalec kupcu preklic naročila potrdil po elektronski pošti. Če je bil znesek za naročeno blago že plačan, bo prodajalec v 14 delovnih dneh poslal denar nazaj na kupčev bančni račun. Denar se lahko vrne samo na račun v valuti, v kateri je kupec kupil blago. Prodajalec ima pravico preklicati naročilo v primeru, da naročenega blaga ni mogoče zagotoviti ali ga ni mogoče zagotoviti po dogovorjeni ceni. V takem primeru kupcu najpozneje v 14 delovnih dneh vrne celoten plačani znesek ali mu ponudi nadomestno blago ali drugo rešitev, če se kupec s tem strinja.

V primeru dokončanja trenutnega naročila lahko kupec od prodajalca zahteva dokončanje naročila po elektronski pošti ali telefonu, pri čemer sporoči kodo naročila blaga in število kosov zadevnega blaga. Prodajalec bo dopolnil naročilo z blagom, sistem pa bo po spremembi naročila samodejno poslal informacije o spremembi naročila s komentarjem prodajalca (glede na obliko plačila blaga se samodejno pošlje spremenjen predračun, povzetek naročila).

pojasnila o stanju vašega naročila ("Nastavitve računa" in "Vaši podatki/naročilo")

NEPREVERJENO .- prejeto naročilo ,

V POSTOPKU - naročilo je v obdelavi,

Zgrajeno - naročilo poslano stranki,

SERVED - preklicano naročilo.

 

CENA ZA BLAGO

 • Cene, navedene na spletni strani, veljajo za nakup izdelkov v spletni trgovini.
 • Prodajalec - HillVital s.r.o. je plačnik DDV
 • Cene na spletni strani so navedene v EUR. Vsi popusti in promocijski izdelki se obračunajo od cene, navedene na spletni strani, tj. od "redne cene". Promocijski izdelek izpolnjuje vse zahteve za "promocijski izdelek", tj. prvotna cena "redne cene" izdelka, promocijska cena.
 • Cena izdelka se prišteje k ceni dostave izdelka glede na način in kraj dostave.
 • Pakiranje ali drugi stroški niso potrebni.

 

PLAČILO ZA BLAGO

Na spletnem mestu so stranki na voljo naslednje možnosti plačila:

- spletno plačilo s kreditno kartico,

- Paypal

Spletno plačilo s kartico: Če stranka izbere način plačila spletno plačilo s kartico, sledi navodilom za plačilo, ko je naročilo zaključeno. Stranka bo preusmerjena na Gopay. Z izbiro te možnosti se stranka strinja s prenosom osebnih podatkov, potrebnih za plačilo. Takoj po prejemu plačila na račun podjetja HillVital Ltd bomo blago dostavili ob upoštevanju navedenih dobavnih pogojev.

Paypal: če stranka med postopkom naročila izbere način plačila Paypal, bo preusmerjena na Paypal. Z izbiro te možnosti se stranka strinja s prenosom osebnih podatkov, potrebnih za plačilo. Takoj po prejemu plačila na račun podjetja HillVital Ltd bomo blago dostavili v skladu z navedenimi dobavnimi pogoji.

Kupce prosimo, da plačajo točno določeno ceno in uporabijo pravilen variabilni simbol.

Vsa plačila je treba opraviti v EUR.

Prodajalec izda račun skupaj z blagom.

 

POGOJI DOBAVE

 • Kupec se zaveda, da ponudba blaga na spletnem mestu ne predstavlja trenutne zaloge na zalogi, temveč ponudbo blaga, ki je kupcu na voljo prek spletnega mesta.
 • Čas dostave za ponujeno blago je naslednji:
 • če je blago na prodajalčevi zalogi, se odpošlje v 24-48 urah po prejemu naročila,
 • če je blago na NAROČILO, bo kupec obveščen o točnem datumu dobave v 2 delovnih dneh po prejemu naročila.
 • Dostava po kurirski službi traja od 2 do 8 delovnih dni od odpreme blaga. Dostava se opravi med delovnimi dnevi.
 • Prodajalec bo kupca obvestil o času in datumu dostave ob potrditvi naročila po elektronski pošti ali telefonu, če to ni navedeno neposredno na izdelku na spletnem mestu. Če kupec ni zadovoljen s sporočenim podaljšanim rokom dostave, ima možnost preklicati naročilo v skladu s temi splošnimi pogoji.
 • V primeru plačila z bančnim nakazilom ali plačila s kartico ali Paypalom se blago kupcu pošlje šele, ko je denar nakazan na prodajalčev bančni račun.

 

POŠILJANJE BLAGA:

 • Prodaja in dostava blaga prek spletnega mesta se privzeto izvaja samo v Evropski uniji. Prodajalec poskrbi za dostavo blaga na način, ki ga določi ob oddaji naročila:
 • Kurirska storitev Packeta - Dostava na naslov,
 • Kraj prevzema se določi na podlagi naročila kupca. Šteje se, da je dobava blaga na določen kraj izpolnjena.
 • Blago je ustrezno pakirano in zavarovano. Kupec mora ob prejemu blaga preveriti celovitost pošiljke. Če kupec odkrije kakršno koli poškodbo pošiljke, mora o tem nemudoma, najpozneje pa v 24 urah od datuma izročitve pošiljke, obvestiti prodajalca. Kupec je dolžan škodo na pošiljki vpisati v potrdilo kurirske službe. Brez tega zapisa pozneje ne bo mogoče uveljavljati zahtevkov v zvezi s poškodbami pošiljke.
 • Pri dostavi po prevozniku (kurirju) je blago v celoti zavarovano.
 • Skupaj z blagom prodajalec kupcu izroči račun (davčni dokument) - služi kot dobavnica, navodilo za uporabo in garancijski list (če ga vrsta blaga zahteva).
 • Prodajalec je odgovoren za blago šele, ko ga kupec prevzame. Šteje se, da je kupec blago sprejel od trenutka, ko kupec pisno potrdi prejem blaga.
 • Prodajalec ni odgovoren za kakršno koli zamudo pri dostavi naročenega blaga kupcu, ki jo povzroči prevoznik. Prevoznik, pri katerem je blago vedno zavarovano, je v celoti odgovoren za vsako škodo na pošiljki, ki jo povzroči prevoznik. Take primere prodajalec reši z dostavo novega blaga kupcu, ne glede na to, da je škoda poravnana s prevoznikom. Prodajalec odloči o prevozniku, ki dostavi blago. Cena prevoza je posebej navedena na potrdilu o nakupu in je del skupne vrednosti dobavljenega blaga.
 • Prodajalec ni odgovoren za kakršno koli nedobavo blaga kupcu, ki jo povzroči proizvajalec ali distributer zaradi omejitev, preklica distribucijskih pravic ali drugih nepredvidljivih ovir. V takem primeru je kupec upravičen do povračila celotne kupnine.
 • Prodajalec se zavezuje, da bo kupca ob potrditvi naročila obvestil o stroških dostave prevelikega, krhkega ali težkega blaga.
 • Stroški dostave so naslednji:

 

 • Dostava s paketnim kurirjem v 2-8 delovnih dneh. Blago je pakirano v škatle ali plastično embalažo. Paket bo k vam prispel v 2-8 delovnih dneh od naročila. Če izberete to možnost, znaša poštnina 7 EUR z DDV. Če blago ni bilo dostavljeno po kurirju v dogovorjenem roku in kupec nima informacij o stanju dostave, se lahko obrne na našo pisarno, kjer mu bodo posredovane potrebne informacije. Ne odgovarjamo za dogovorjene čase, za katere se kupec dogovori z voznikom, ki ima njegovo pošiljko. Lahko se zgodi, da tudi po dogovoru z voznikom vaša pošiljka zaradi različnih razlogov ne bo dostavljena ob dogovorjenem času in bo dostavljena do 18.00.

POLITIKA VARNOSTI OSEBNIH DEJAVNOSTI

 • Upravljavec spletne trgovine je HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, matična številka: 50739972, vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča v Prešovu, vpisna številka 25592/P, oddelek: , davčna številka: 2120464874, plačnik DDV.
 • V celoti spoštujemo zasebnost naših strank, vendar za obdelavo naročila potrebujemo potrebne osebne podatke, ki se bodo uporabljali izključno za pošiljanje naročenega blaga in komunikacijo s stranko. Ob registraciji in nakupovanju je treba navesti naslednje podatke o kupcu:
 • ime in priimek, točen naslov, vključno z državo (ali naslov, ki bo naveden na računu),
 • e-poštni naslov (uporablja se za identifikacijo kupca v sistemu in komunikacijo s kupcem),
 • po želji tudi druge naslove (če želi kupec dostaviti pošiljko na naslov, ki ni naslov za izdajo računa),
 • po želji tudi telefonsko številko (za hitrejši stik s kupcem),
 • če je kupec družba/podjetje, je treba navesti tudi ime podjetja, številko DDV in številko DDV.
 • Kupec lahko kadar koli spremeni svoje podatke in druge nastavitve prek e-pošte ali s prijavo v svoj račun na spletnem mestu.
 • Upravljavec spletne trgovine izjavlja, da z osebnimi podatki svojih strank, ki jih pridobi pri ustvarjanju uporabniškega računa ali naročila, ravna v skladu z določbami UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter določbami zakona 18/2018 z dne 29. novembra 2017 o varstvu osebnih podatkov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov.  Iz zgoraj navedenega zakona izhaja tudi obveznost, da se pridobljeni osebni podatki ne razkrijejo tretji osebi. Izjema je v primeru dostave blaga s prevozno storitvijo posredovanje potrebnih podatkov zunanjemu prevozniku za namen dostave pošiljke in s tem obdelave naročila. Vendar se ti podatki vedno posredujejo enkratno za obdelavo določenega naročila.
 • Z oddajo naročila kupec v skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter v skladu z določbami zakona 18/2018 z dne 29. novembra 2017 o varstvu osebnih podatkov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov prodajalcu dovoljuje obdelavo vaših osebnih podatkov, navedenih v naročilu, za namen obdelave naročila in dostave blaga, in sicer za obdobje 3 let. Zagotavljanje osebnih podatkov s strani kupca je prostovoljno. Kupec ima pravico preklicati svojo privolitev v pisni obliki na naslov sedeža prodajalca ali po elektronski pošti, navedeni v kontaktih.

 

DRUGE DOLOČBE

 • Prodajalec in kupec se strinjata, da v celoti sprejemata elektronsko obliko komunikacije, zlasti prek elektronske pošte (e-pošte) in internetnega omrežja (www), kot veljavno in zavezujočo za obe stranki.
 • Druga razmerja, ki niso urejena s temi pogoji, urejajo ustrezne določbe civilnega in trgovinskega zakonika.

 

OBVESTILO O PRAVICAH KUPCA PRI NAKUPU PREK INTERNETA

MOŽNOST ODSTOPA OD POGODBE.

 • V skladu z določbami prvega odstavka 7. člena zakona št. 102/2014 Z. z. o varstvu potrošnikov pri prodaji na dom in po pošti, kakor je bil spremenjen, ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v 14 delovnih dneh od prejema blaga brez navedbe razloga. Če potrošnik odstopi od pogodbe, nosi stroške vračila blaga prodajalcu v skladu s tretjim odstavkom 10. člena, če odstopi od pogodbe na daljavo, pa tudi stroške vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti.
 • Z odstopom od pogodbe morata stranki druga drugi vrniti opravljene storitve. Če je potrošnik že prevzel naročeno blago, ga je dolžan vrniti v originalni potrošniški embalaži, če se je seznanil z lastnostmi izdelka.
 • Potrošnik mora v odstopu od pogodbe navesti tudi kontaktne podatke in številko računa, na katerega mora prodajalec plačati znesek za naročeno blago, razen če se strinja, da bo denar prevzel osebno. Prodajalec se zavezuje, da bo plačani znesek vrnil nemudoma, takoj po vrnitvi naročenega blaga, najpozneje pa v 14 dneh. Obrazec za preklic, ki ga je treba izpolniti, je na voljo na naslednjem obrazcu:

 

Obrazec za umik, ki ga je treba izpolniti, je na voljo na naslednji povezavi.

 • Če je vrnjeno blago nepopolno, poškodovano ali vidno uporabljeno tako, da ni mogoče ugotoviti lastnosti in funkcionalnosti, bo prodajalec od kupca zahteval stroške in odškodnino za povzročeno škodo v okviru veljavne zakonodaje, tj. potrošnik je odgovoren le za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica takšnega ravnanja z blagom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotovitev lastnosti in funkcionalnosti blaga.
 • Potrošnik ni odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, če prodajalec ni izpolnil obveznosti, da potrošnika obvesti o njegovi pravici do odstopa od pogodbe.
 • Če želi potrošnik vrniti naročeno blago, vendar je to že poškodovano, uporabljeno, delno obrabljeno ali v stanju, ki ne ustreza stanju, v katerem ga je poslal prodajalec, to ne pomeni odstopa od pogodbe. V takem primeru lahko prodajalec zavrne izpolnitev ali v dogovoru s kupcem zahteva povrnitev tako nastale škode, ki jo mora prodajalec dokazati, od zneska, ki ga je potrošnik plačal za naročeno blago, ali zavrne izpolnitev.

KONČNE DOLOČBE

 • Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev. Obveznost pisnega obvestila o spremembi teh splošnih pogojev je izpolnjena z objavo na prodajalčevi spletni strani e-trgovine.
 • Ti splošni pogoji začnejo veljati za kupca ob sklenitvi prodajne pogodbe.
 • Kupec z oddajo naročila potrjuje, da je prebral te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja.

 

ZAKONSKA KLAVZULA O AVTORSKIH PRAVICAH

 • Vsa gradiva, objavljena na spletni strani HillVital s.r.o., so zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah. Izdelki in storitve, omenjeni na spletnem mestu, informacije o njih in njihov prikaz so lahko zaščiteni z drugimi pravicami zadevnih oseb. imena in označbe izdelkov, storitev, podjetij in družb so lahko registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.
 • Nobenega dela spletne strani podjetja (zlasti opisov in ilustracij prodanih izdelkov, opisov nakupov ter kategorizacije in parametrov) ni dovoljeno elektronsko ali mehansko kopirati in dajati na voljo javnosti brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.